دوشنبه 13 مرداد سال 1399 Mon, 03 Aug 2020 20:06:59 GMT
کد خبر : 53294       تاریخ : 1399/04/11 06:06
ثبت ۱۶۳۰ سند موقوفه در بوشهر
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر خبر داد:

ثبت ۱۶۳۰ سند موقوفه در بوشهر

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا اسماعیل‌پور با اشاره به ثبت ۱۶۳۰ سند موقوفه در بوشهر، گفت: ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﯽ و همچنین ثبت و دریافت اسناد مالکیت موقوفات منفعتی و انتفاعی و بقاع متبرکه در سیستم کاداستر سازمان ثبت و اسناد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ بهسازﯼ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻗﺎﻑ و امورخیریه بوشهر است.

به گزارش مبشرین به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا اسماعیل‌پور، مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر، ۱۱ تیرماه در نشستی با اصحاب رسانه با بیان اینکه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ‌ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ، گفت: تمامی مجموعه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و به‌ویژه ﺩﻭﻟﺖ به عنوان قوه مجریه ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺻﺤﯿﺢ، ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ‌ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻻ‌ﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

وی با اشاره به اینکه ﻃﺮﺡ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﺣﺎﻭﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ) است، افزود: ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و همچنین ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﺸﻢ‌ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﺗﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ مسئوﻻ‌ﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با تأکید بر اینکه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺯﻣﯿﻦ در ﺩﻭ ﻭﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ‌ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ و ﺑﺪﻭﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ، اظهار کرد: ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ، ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

وی با اشاره به فرایند جانمایی دقیق و ثبت ملک، گفت: ﺗﻬﯿﻪ نقشه جانمایی (UTM) به‌منظور تعیین موقعیت دقیق ملک مورد تقاضا و خصوصیات آن ملک است و ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ (ﯾﻮ ﺗﯽ ﺍﻡ) ﻣﻠﮏ و ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﮔﻮﺷﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺯﻣﯿﻦ، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽشود، ﺍﻃﻼ‌ﻉ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻠﮏ به فرایند ثبت و صدور سند رسمی و ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻣﻠﮑﯽ منجر می‌شود.
 
حجت‌الاسلام اسماعیل‌پور در ادامه اظهار کرد: ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﯽ و همچنین ثبت و دریافت اسناد مالکیت موقوفات منفعتی و انتفاعی و بقاع متبرکه در سیستم کاداستر سازمان ثبت و اسناد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ به‌سازﯼ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻗﺎﻑ و امورخیریه بوشهر ﺑﻮﺩﻩ است.

عضو شورای فرهنگ عمومی بوشهر ادامه داد: ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﯽ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺖ چهار مورد ﻭﻗﻒ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺩﺭ شهرستان‌های ﺍﺳﺘﺎﻥ بوشهر ﺑﺎﺷﯿﻢ. در سه ماهه اول ﺍﻣﺴﺎﻝ یک مورد وقف به ثبت رسیده است و ﺗﻼ‌ﺵ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻗﻒ ﺯﻣﯿﻨﻪ‌ﺳﺎﺯ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﯾﻢ.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر با بیان اینکه تاکنون تعداد ۷۷۰ فقره سند ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ منفعتی و انتفاعی ﻭ ﺑﻘﺎﻉ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ در مناطق شهری و روستایی این استان صادر و اخذ شده است، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺍﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌پور اضافه کرد: تعداد اسناد مالکیت اخذ شده، شامل ۵۵۸ فقره سند مالکیت موقوفات منفعتی و ۸۶ فقره سند مالکیت موقوفات انتفاعی است که مربوط به موقوفات استان بوشهر از سال ۹۵ تا سال ۹۸ است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر افزود: تعداد اسناد مالکیت اخذ شده در سه ماهه اول سال جاری، شامل ۲۵ فقره سند مالکیت موقوفات منفعتی و ۳۱ فقره سند مالکیت موقوفات انتفاعی در شهرستان‌های بوشهر است.


ثبت ۶۰ فقره سند مالکیت بقاع متبرکه بوشهر در سیستم کاداستر


وی در ادامه ﺁﻣﺎﺭ اسناد ثبتی و اخذ شده سند مالکیت بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان در محدوده جغرافیایی استان بوشهر از سال ۹۵ تا سال ۹۸ را تعداد ۵۹ فقره سند مالکیت اعلام کرد و گفت: در سه ماهه اول امسال تعداد یک فقره سند مالکیت در عرصه بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان اخذ شده و در سیستم کاداستر سازمان ثبت و استاد استان بوشهر ثبت و صادر شده است.


ﺗهیه ۸۶۰ ﻧﻘﺸﻪ UTM موقوفات در بوشهر


حجت‌الاسلام اسماعی‌ پور با بیان اینکه ﺗﻌﺪﺍﺩ ۸۳۰ مورد ﻧﻘﺸﻪ جانمایی (UTM) مربوط به موقوفات استان بوشهر از سال ۹۵ تا سال ۹۸ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ، بیان کرد: در سه ماهه اول امسال نیز تعداد ۳۰ مورد نقشه (یو تی ام) در استان بوشهر تهیه شده است.


استان بوشهر ۱۹۶۶ موقوفه دارد


مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر با اعلام اینکه آمار موقوفات منفعتی و انتفاعی در این استان تعداد یک هزار و ۹۶۶ موقوفه است، افزود: تعداد این موقوفات منفعتی و انتفاعی در شهرستان تنگستان ۱۸۹ مورد، در شهرستان جم ۲۷۵ مورد، در شهرستان دشتستان ۷۱۰ مورد، در شهرستان دشتی ۴۱۲ مورد، در شهرستان گناوه و دیلم ۳۱۰ مورد و در شهرستان کنگان و عسلویه ۳۸۴ مورد است.

ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺭﺍ ۳۸۰ موقوفه ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲۹۴ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺠﺪ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، حسینیه ﻭ ﺯﯾﻨﺒﯿﻪ، مهدیه و فاطمیه ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺣﺠﺖ‌ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‌ﭘﻮﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ: ﺗﻌﺪﺍﺩ ۸۷ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۴۸ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


‌فعال‌ترین مراکز افق کشور در بوشهر


ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﯿﺮﯾﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ و مناسبت‌های فرهنگ دینی ﺩﺭ ۴۰ ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ و مراکز «افق» ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: فعال‌ترین مراکز «افق» استان بوشهر در سطح کشور در اجرای برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های قرآنی با مشارکت مؤسسات و تعامل با ممتازین جامعه قرآنی و تشکل‌های دینی در طول سال به ترتیب آستان مقدس امامزاده محمد بن باقر(ع) شهرستان بوشهر آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی(ع) شهرستان گناوه، امامزاده محمد(ع) بردخون کهنه شهرستان دیر، بقعه متبرکه سیدحبیب‌الله شهر ریز شهرستان جم، امامزاده حسین(ع) شهر بنک شهرستان کنگان و امامزاده ابراهیم(ع) روستای نی‌نیزک شهرستان دشتستان هستند.

ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺰﺀﺧﻮﺍﻧﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ «ﻧﻮﺍﯼ ﻣﻠﮑﻮﺕ» ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ۴۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﺯﯾﺎﺭﺗﯽ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺍﻟﺮﺿﺎ(ﻉ) ﺑﻪ ۲۹ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﺨﺒاﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺰﺀﺧﻮﺍﻧﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۱۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ و ۶۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۱۴۵ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ و ۵۰۰ هزار ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺒﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺘﺨﺒاﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺷﺪ.
 
ﻭﯼ با اشاره به ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ مجازی، ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭼﻬﻞ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ مجازی صﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ، ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻ‌ﻥ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

‌حجت‌الاسلام اسماعیل‌پور اعلام کرد: ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ‌ﮐﻞ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﯿﺮﯾﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ کمیته‌های ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ برنامه‌ریزی و هماهنگی با ثبت نام کنندگان مناطق سه گانه قرآنی استان بوشهر جهت حضور و شرکت در صحنه رقابت‌های مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات قرآنی است.


مشارکت مجازی مؤسسات بوشهر در طرح ملی قرآنی ۱۴۵۴

 
ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ پایان ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺎﻡ‌ﺭﺳﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯﺍﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ ﻭ گفت: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ با استفاده از ﭘﯿﺎﻡ‌ﺭﺳﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻃﺮﺡ ﻣﻠﯽ ﻗﺮﺁﻧﯽ ۱۴۵۴ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ با شعار «قرآن، خانواده و آرامش» ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.


حامد فکوری


  منبع: مبشرین|پایگاه خبر قرآنی و معارف اسلامی
       لینک مستقیم   :   http://mobasherin.ir/shownews.aspx?id=53294

نظـــرات شمـــا


نورالثقلیننورالثقلیننورالثقلیننورالثقلیننورالثقلیننورالثقلین